Blink

Non blocking Blink

Jeg har eksperimenteret med programmet “blink”, som i alt sin enkelthed tænder og slukker en lysdiode med 1 sekunds mellemrum. Dette er vist “Hello World” programmet for Arduino, og kan anvendes til at verificere at man har fået installeret IDE, compilers og drivere rigtigt. Man får testet hele kæden af fra kodeeditor til kørsel af programmet på enheden, så nu har jeg både en Esp32 og Arduino Nano der blinker…

Jeg har eksperimenteret med forskellige blink, f.eks to hurtige og derefter en længere pause, for at finde ud af hvor let det er at skelne, så man kan anvende forskellige blink to success og fejl.

Som man kan se af billedet, har jeg også lavet en non-blocking version af blink uden timer, så jeg kan se hvor meget jeg belaster mit loop. I dette tilfælde er det kun en increment og to if statement, så den når alligevel ca. 32.000 loops i sekundet.

Jeg har også fået oprette git versionskontrol til sourcekoden for Arduino klienterne, så kan udveksle den mellem mine maskiner og ikke mister noget undervejs. Indtil nu har jeg anvendt Arduino IDE både på PC og Mac, men skal på Martins anbefaling også have teste Platform IO.

Jeg er også begyndt at dokumentere den indsamlede information, og som altid giver det anledning til at man finder nogle mangler, så nu har jeg bestilt en logikanalyser til test og dokumentation, samt level shifter der kan sikre master nodens EPS32 på 3.3V mod de 5V TTL signaler der anvendes til RS485 bussen.

Så er der kommet stumper hjem

Arduino Nano, Esp32, Esp8266, interface moduler og servo’er…

De mange stumper er kommet løbende over de sidste måneder, og nu skal jeg så småt i gang med at fået overblik og begynde at sætte dem sammen. Alle pakker er bestilt til under 80 kr, så der ikke løber ekstra udgifter på.

Esp32, Esp8266 og Arduino Nano’er er alle sammen til styring og kommunikation.

PWM modulerne er i to versioner, en til styring af mange (12) Servoer, og en til styring af mange (16) LED’s. Modulerne til LED’s har indbygget strømstyring så der ikke skal anvendes formodstande, og sikre at alle LEDs lyser lige meget. Disse moduler skal anvendes hvor der er mange LEDs, f.eks. i forbindelse med signaler, og belysning i huse hvor man kan styre lyset individuelt i opgangen og lejligheder.

Micro Servo’er er til styring af sporskifter, og moduler med relæ’er er til styring af polaritet af strømmen i sporskifterne. Da jeg vil lave Fremo moduler, er det vigtigt at styring og kontrol er helt adskilt fra kørestrømmen (DCC) og kørekontrollen (Loconet)

IR modulerne og modulerne til måling af strøm kan anvendes til at finde ud af om spor eller områder er besat eller frit. Disse er igen valgt så der ikke er nogen elektrisk forbindelse mellem kørestrøm og modulernes styring.

CAN modulerne skal anvendes til LCC kommunikation, og de er købt i to versioner, da Esp32 har indbygget CAN controller, mens dette ikke er tilfældet i Arduino Nano.

RS485 modulerne er købt til kommunikation mellem Controllerne, hvor LCC ikke er anvendt. Ideen er at anvende en eller flere Esp32 som LCC noder, der giver adgang til en række moduler baseret på Arduino Nano, så prisen samlet holdes nede.

Layout Command Control

I forbindelse med mine planlagte FREMO moduler, vil jeg gerne have noget styring af lys, sensorer, sporskifter og signaler.

Da man i forbindelse med samkørsel i FREMO anvender LocoNet, ville dette jo også være det naturlige valg. Men da dette LocoNet er reserveret til styring af tog, skal jeg jo alligevel selv levere styringen til sporskift og signaler, og disse to systemer skal være helt adskilt.

Ligesom DCC er blevet den fælles protokol for styring af tog, og anvendes af alle leverandører, er der også lavet en LCC standard. Man håber på at den kan opnå samme udbredelse for kontrol af alt det andet på en modelbane. Der er dog ikke den store opbakning fra leverandørene til dette, da de med en standard mister den binding kunden har til leverandøren, når kunden anvender netop deres teknologi.

Derfor findes der ikke meget udstyr til LCC endnu, og de fleste forbrugere kender heller ikke til standarden, så de efterspørger det heller ikke hos leverandørene. Hvis man kan anvende udstyr sammen fra forskellige leverandører uden problemer, vil det alt andet lige gøre det lettere for os kunder, så spørg efter LCC support næste gang du skal på indkøb.

Det lette valg ville være at købe noget LocoNet eller XpressNet udstyr og begynde at sætte det sammen. Jeg synes dog at det hurtigt bliver til mange penge, rigtig mange penge. Jeg har derfor gået med tanken om at gøre noget selv. Jeg ved godt at det nok kommer til at koste det samme, men så kunne det jo være at man havde det sjovt og lærte noget undervejs… og måske man kunne gøre det billigere.

Jeg har derfor bestilt en del stumper i Kina, som kommer hjem i løbet af sommeren.

Jeg forstiller mig at anvende Esp8266 eller Esp32 til at lave nogle få LCC noder, som jeg kan forbinde til med Wifi eller CAN net. Ved at anvende LCC sikre jeg mig at de kan anvendes samme med andet udstyr og at de er lette at tilslutte til kontrol eller sinkringsprogrammer.

Esp32 kan også laves til en LCC bridge mellem LCC og et RS485 net af Arduino boards, så de billige Arduino boards præsenteres som LCC noder. RS485 gør det muligt med et enkelt kabel at placere Arduino’er der hvor der er behov for kontrol eller styring, selv over meget store afstande.

Yderligere kan man tilslutte LED, relæ eller servo driver boards via I2C til Arduino’erne. Dette vil gøre det let og billigt at tilslutte selv rigtig mange enheder eller sensorer.

Det var teorien, når delene kommer hjem må vi se om praksis også vil lege med.