Testbane 1

3D view

Det første billede viser alle de synlige spor. I højre side ses 4 parralelle spor i en banegrav, som kunne være Lokalbanens service anlæg ved Hillerød station. I midten nederst er der i normalplanen et større lokalstation med tre spor til perron og to industrispor. I det øverste plan er der i midten en lille station, der har industri spor på begge sider. Kurverne i begge sider på øverste plan skal skjules af en skov af træer.

Øverste lag

Til venstre er en vendesløjfe der skal opdeles i zoner og have en speciel styring, for at der ikke opstår en kortslutning af kørestrømmen. Derefter er der to industrispor til teglværket.

Stationen er en mindre station på lokalbanen hvor to toge kan passere hinanden. Derefter kommer et industrispor til savværket, samt nedkørslen til de nedre lag.

Normalt niveau og stigninger

I nedkørslen fra det øverste niveau er der et trekant spor, så så toget har to forskellige ruter ned til mellem niveauet. Trekanten sørger også for at tog kan blive på mellemniveauet i stedet for at køre op til øverste niveau. Trekanten kræver også en del specielt styring for ikke at lave kortslutninger i kørestrømmen.

Mellemniveauet er domineret af en stor station i midten. Ud over tre spor til perron, har den både nedkørsel til nederste niveau, samt to industrispor til postkontor og møbelfabrikken.

Laveste og normalt niveau

På nederste niveau er der fire opstillingsspor i en synlig banegrav. Dette område er Lokalbanens serviceareal med værksteder og ventende materiel (Lint 41).

I nederste højre hjørne er der et spor der via et overgangsstykke har forbindelse til de Fremo moduler jeg vil lave. Den sidste del af dette spor strømfødes af overgangsstykket, så hvis det mangler er det ikke muligt at køre toget til kanten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *