Billeder fra Kagerup Station

Billederne er taget med en IPhone, så kvaliteten er ikke i top – men de giver et godt indtryg af stationen på sådan en sensommerdag.

Her er udfletningen mod Tisvildeleje til venstre og mod Gilleleje til højre.

Som det ses af billedet er sporskifter og krydset lavet med træsveller, hvorimod sporet ved perronen er i beton.

Udfletningen er lavet med 4 sporskifter og et kryds, men det må være af historiske årsager, da det samme ville kunne laves med to sporskifter, specielt fordi banen er enkeltsporet – så man opnår ikke meget ved at lave den dobbeltsporet lige her.

Der er mange detaljer man kan lave på en modelbane, f.eks. er der signalerne der viser sporskiftetes position, den lille gule kasse ved siden af sporskiftet er varmelegme der skal sikre sporskiftet mod frost.

Jeg glæder mig til at bygge denne udfletning da denne vil være let at genkende for toginteresseret.

Som det ses af billedet står træerne tæt, så man skal anvende en del for at opnå den rigtige fornemmelse af Gribskov på en model.

Her et billed af stationsbygningen som den ser ud i dag.
Selv om jeg kun var på stationen 15 minutter, nåede der alligevel at komme 4 tog forbi, 2 af dem samtidigt.
Her et billed af stationsbygningen lidt tættere på, igen med mange gode detaljer man kan lave i model.
Her et billed af stationens vandtårn, der blev opført i 1945.
Her står en ældre vogn som anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af sporene.
Her er sporet mod Hillerød.
Her ankommer toget fra Gilleleje. Hmm, hvordan laver man lige SF sten i skala N… der skal vist tænkes kreativt.
Her er mere materiel der anvendes til vedligeholdelse af sporene.
Her er sporet langs perron, som det ses er det typen med to beton stykker og jern imellem.

Kagerup Station Historie

Kagerup station åbnede 20. januar 1880, som en del af Gribskovbanen mellem Hillerød og Græsted. Gribskovbanen blev i 1896 forlænget til Gilleleje. Kagerup station blev forgreningsstation året efter da man åbnede banen til Helsinge den 15. juli 1897. Denne strækning blev i 1924 forlænget helt til Tisvildeleje.

I mange år blev togene fra Hillerød til Gilleleje og Tisvildeje og omvendt delt henholdsvis samlet på Kagerup station. Denne funktion ophørte imidlertid da driften på Gribskovbanen omlagdes i begyndelsen af 1990’erne.

Fra banens åbning var Kagerup en betydelig mellemstation, idet den betjente den betydende by Helsinge.

Selve Kagerup Station ligger ret øde i skoven, et par kilometer fra selve Kagerup by. Nærmeste nabo er et stort savværk, som tidligere havde privat sidespor, udgående fra Helsingebanens strækningsspor.

Stationsbygningen er tegnet af Heinrich Wenck, men er i tidens løb ombygget flere gange. Bygningen er opført i røde mursten med et par gule bånd.

Efter åbningen af Kagerup-Helsinge Banen i 1897 steg stationens trafik betydeligt, da den blev forgreningsstation, og de fleste tog deltes og samledes her. I 1905 oprettedes brevsamlingssted på stationen, og i 1912 måtte stationsbygningen udvides mod nord. Efter endnu en ombygning i 1943-44 fik bygningen sin nuværende skikkelse, og ikke mange af de oprindelige Wenckske karakteristika er tilbage – bygningen ser snarere lidt funkisagtig ud. Et karakteristisk vandtårn, også i røde mursten, opførtes i 1945.

I 1966 indførtes fjernstyring af stationen, og betjeningen ophørte pr. 1. august 1966. Postekspeditionen nedlagdes kort tid efter.

Stationens sporareal bestod oprindelig af et omløbsspor øst for hovedsporet, ud for stationsbygningen, et trekantspor til vending af dampvognene, samt et stikspor til en remise. Ved anlægget af Kagerup-Helsinge Banen og ophøret af brug af dampvogne i 1896/97 fjernedes trekantsporet. Sporarealet består i dag af 2 perronspor, et læssespor med siderampe øst for perronsporene, samt et sidespor til baneafdelingens bygning vest for stationsbygningen.

Umiddelbart nord for stationen findes en dobbelt transversal, så begge perronspor kan benyttes af tog til og fra både Gilleleje og Tisvildeleje. Stationen er som nævnt ubetjent, men ventesalen er åben og opvarmet i vinterperioden.