Testbane 3

Øverste lag

Til venstre er en vendesløjfe der fortsætter i en bro over den store station i plan 1. Vendesløjfen skal opdeles i zoner og have en speciel styring, for at der ikke opstår en kortslutning af kørestrømmen.

Inde i vendesløjfen er der to industrispor til teglværket. Stationen er en mindre station på lokalbanen hvor to toge kan passere hinanden. I højre side er et industrispor til savværket, samt nedkørslen til de nedre lag.

Kurverne i begge sider på øverste plan skal skjules af en skov af træer.

Stigninger og nedkørsler

I nedkørslen fra det øverste niveau er der et trekant spor, så toget har to forskellige ruter ned til mellem niveauet. Trekanten sørger også for at tog kan blive på mellemniveauet i stedet for at køre op til øverste niveau. Trekanten kræver også en del specielt styring for ikke at lave kortslutninger i kørestrømmen. Trekantens højre side har banens skarpeste kurve med radius 230mm, samt den stejleste hældning på 2,8% – det er altså her man kan teste sine tog.

Normalt og Laveste niveau

Mellemniveauet (de gule spor) er domineret af en stor station i midten af banen. Stationen har tre lange spor mellem perronerne, samt et kort spor til lokalbanens Lint 41 tog.

Et af de lange perron spor fortsætter til venstre i en nedkørsel til banens laveste niveau, og i den anden ende er der tilslutning til udtrækspor med forbindelse til tre industrispor. Det midterste spor kan anvendes til gennemkørende tog, samt godstog der venter på at blive trukket ud til industriområdet.

De tre industrispor betjener et postkontor og en trælasthandel/byggemarked med to spor.

På nederste niveau er der to spor i en synlig station. I det ikke synlige område er der 3 spor til at gemme tog “der er ude og køre i den store verden”. I det ikke synlige område opsættes et kamera så sporene kan overvåges, og der er adgang til det 10cm høje område gennem banens bagplade.

I nederste højre hjørne er der et spor der via et overgangsstykke har forbindelse til de Fremo moduler jeg senere vil lave. Den sidste del af dette spor strømfødes af overgangsstykket, så hvis det mangler er det ikke muligt at køre toget til kanten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *