Testbane 4

Min bane består af to dele: en fast bane på en plade der er monteret langs væggen i mit kontor og den anden består af moduler bygget efter Fremo standarden.

Fast baneanlæg

Den faste del af banen er:

  • En bane hvor man kan indkøre nye lokomotiver (altså rund og ikke fra A til B).
  • En bane hvor man kan teste nyt, ombygget og modificeret tog materiel.
  • En bane hvor jeg kan tage nogle billeder af mit materiel.
  • En bane hvor jeg kan eksperimentere med digital styring af tog, sporskifter, tilbagemelding og signaler.
  • En bane hvor min søn kan køre rund med tog.
  • En bane med forbindelse så man kan tilslutte og teste moduler efter Fremo standarden.

Modulerne skal have forbillede i Gribskovbanen, så den faste bane anvender naturligvis også dette forbillede. Jeg har valgt at den faste bane skal have en mindste radius på 280mm (modulerne 914mm). Jeg har testet mine tog med s-kurver helt ned til 192mm i radius, hvilket de klarede fint. Jeg ønsker dog senere at kunne køre med kort kobling og har derfor valgt en større mindste-radius. Størrelsen er valgt som et kompromis mellem størst mulig radius og plades bredde.

Synlige spor

Her er et overbliksbillede af alle synlige spor i alle 3 planer (niveauer).

Øverste niveau

Til venstre er en vendesløjfe der fortsætter i en bro over den store station i mellemste plan. Vendesløjfen skal opdeles i zoner og have en speciel styring, for at der ikke opstår en kortslutning af kørestrømmen.

Inde i vendesløjfen er der to industrispor til savværket. Savværket ligger lige op til den skov der skal skjule sporet i kurven, og har en jernbaneoverskæring så maskinerne kan komme fra værket og ind i skoven. Vejen der løber langs savværket ender i en tunnel under banen i vendesløjfen. På den anden side af vejen ligger et parcelhus, som ejes af savværkets grundlægger og direktør Hr. Stampe.

Stationen bagerst i midten er en mindre station på lokalbanen hvor to toge kan passere hinanden. Stationen betjener den mindre by der ligger lige uden for banen, og som kan ses i baggrunde af stationen.

I højre side er et industrispor til en møbelfabrik. Fabrikken har to læssespor, der anvendes til at modtage træ fra savværket, og til afsendelse af de færdige møbler. Møbelfabrikken består af en kontorbygning og en fabrikshal hvor møblerne produceres.

Helt til venstre er der en nedkørslen til det mellemste niveau. Nedkørslen er skjult i kurven bag møbelfabrikken af en vejbro og et grønt område der ligger oven på en tunnel til toget. Resten af kurven er skjult af træer.

Mellemste niveau

I nedkørslen fra det øverste niveau er der et trekant spor, så toget har to forskellige ruter ned til mellem niveauet. Trekanten sørger også for at tog kan blive på mellemniveauet i stedet for at køre op til øverste niveau. Sporene i trekanten og langs plades kant er skjult under det øverste niveau. Trekanten kræver også en del specielt styring for ikke at lave kortslutninger i kørestrømmen.

Trekantens højre side har banens skarpeste kurve med radius 280mm, samt den stejleste hældning på 2,8% – det er altså her man kan teste sine tog. Normalt vil man dog kun anvende den til nedkørsel, og så anvende det venstre spor der har en stigning på 2,4% når toget skal op.

Mellemniveauet er domineret af en stor station i midten af banen. Stationen har tre lange spor mellem perronerne, samt et kort spor til lokalbanens Lint 41 tog.

De to yderste af de 3 spor har adgang til perron, mens det midterste spor kan anvendes til gennemkørende tog, samt godstog der venter på at blive trukket ud til industriområdet. Alle 3 spor har adgang til at køre tog rundt i samme niveau eller sende tog til øverste niveau.

Tog fra den store station til det laveste niveau og videre til Fremo modulerne skal forlade stationen i venstre side og tage en omgang i niveauet før det kan komme til nedkørslen. Det samme gør sig gældende for tog i modsat retning der kommer fra nederste niveau, men det forlænger jo bare køretiden lidt, hvilket er en god ting.

De tre industrispor betjener et postkontor og en trælasthandel/byggemarked med to spor.

Laveste niveau

Det laveste niveau har fået en vendesløjfe så det er muligt at køre til den synlige stationen, og derefter fortsætte kørslen i samme retning. Stationens venstre spor har mulighed for at køre op til mellemste niveau eller køre ud på et af de to skjult sidespor.

I det ikke synlige område er der i alt 7 spor til at gemme tog “der er ude og køre i den store verden”. Alle 7 spor har direkte adgang til banens øvre niveauer, og to af sporene har yderligere direkte adgang til overgangsstykket med forbindelse til Fremo modulerne.

I det ikke synlige område opsættes et kamera så sporene kan overvåges, og der er adgang til det 10cm høje område gennem banens bagplade.

Under mellemniveauets store station er der lavet en undergrundsstation, der kan ses gennem banens side (evt. med mulighed for vindue når der ikke er monteren et overgangsstykke). Fra undergrunden skal der være en trappe og elevator, så passagerer har adgang til stationens øvre niveau. Stationen er forbundet med en ring så tog kan blive i laveste niveau eller køre op til mellemniveauet i begge retninger.

I nederste højre hjørne er der langs pladens forkant et spor der via et overgangsstykke har forbindelse til de Fremo moduler jeg senere vil lave. Den sidste del af dette spor strømfødes af overgangsstykket, så hvis det mangler er det ikke muligt at køre toget til kanten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *