Kagerup station

Jeg har endnu en gang lavet om i layoutet for Kagerup Station, da det eksisterende layout ikke havde den rigtige bue og længde.

Jeg ved ikke rigtig hvorfor jeg ikke havde tænkt på det noget før, men nu tog jeg satellitbilledet af stationen og lagde det ind i WinRail som baggrund. Jeg lagde så alle sporskiftene og justerede dem så de lå i den rigtige vinkel.Derefter forbandt jeg dem med flex spor der blev tilrettet så de lå oven på sporene i baggrunden.

Nu skal jeg så igen have splittet dem op i moduler, så det bliver til at transporterer…