Genstart

De sidste par år har min modeltogs hobby ligget helt stille, og jeg har måtte bruge alt min tid på andre projekter. Men, endelig ser det ud til at der er lys for enden af tunnelen – så må jeg jo bare håbe på at det ikke er et modkørende eksprestog 🙂

Planen er at starte stille med at melde mig ind i Fremo, og tage på besøg ved et træf for at samle indtryk og inspiration.

Næste skridt bliver at lave et modul, et simpelt strækningsmodul uden nogen funktioner, sporskifter eller anden teknik. I forbindelse med modulet laves, vil jeg sørge for at dokumentere alle dele, lave skabeloner og tegninger, så jeg i fremtiden let vil kunne lave de moduler jeg ønsker.

Modulet skal sikre at jeg har styr på alle de praktiske dele der høre med til et fremo modul, som ben, elektrisk tilslutning til andre moduler, landskabsbygning, samt transportkasser til beskyttelse af modulet.