WinRail og radius

Jeg har siddet med et problem, jeg synes at det er svært at overholde FREMO standard for mindste radius i mine designs.

Da jeg bruger WinRail 9 har jeg jo let adgang til at se “Lowest radius” for mine strækninger og den sætter en fin lille rød cirkel der hvor skoen trykker. Men, jeg begyndte at undre mig over talene, og med rette.

Jeg har lavet et forsøg, først med faste drejeskinner med en radius på 877mm, derefter har jeg lavet en flex kurve med radius 1m (1000mm) som man kan se på billedet er den fra 1 meter til 2 meter.

Det underlige er så at programmet siger at der kun er en radius på 661,4 mm altså mindre end den bue jeg har lavet med faste skinner. Det kan man jo tydeligt se er forkert.

Radius er jo i center af skinnen, men programmet er jo så flinkt at det viser længden af de to skinner (grøn inderst og rød yderst) og hvis man regner på disse giver det radier på 992mm og 1009mm, altså som forventet med 1000mm midt i mellem.

Nå jeg må jo forsøge med version 10 før jeg sender en fejlrapport.

Kagerup station og Marathon

Efter mit besøg på Kagerup Station, kan jeg se på mit forsøg på at lave det som moduler, kræver lidt rettelser. Et af sporskifterne skal vendes så det er den anden retning der er lige, krydset i den anden ende har nogle kurver jeg skal se om jeg kan ramme i modellen osv…

Men hele week-enden har jeg været i Berlin for at løbe Marathon på rulleskøjter. Det gik godt og jeg kom ind i en bedre tid end jeg havde forventet. 42.195 meter er altså langt når man selv er motor.

Kagerup Station

Jeg har leget lidt videre med at planlægge stationer fra Gribskovbanen, og har forsøgt mig med en skala korrekt model af Kagerup station. Den samlede længde er ca. 400 meter, i N skala ca. 2,5 meter, og det vil så blive 5 meter i skala HO. Jeg forstår ikke helt hvordan man for plads til en HO bane uden at lave mange kompromiser.

I forbindelse med planlægningen min model af Kagerup station har jeg taget en del billeder af stationen som den tager sig ud på sådan en sensommerdag. Nogen af billederne har jeg lagt op under beskrivelsen af stationen.

Jeg nåede desvære ikke ud for at se på N moduler, da vi havde et teambuilding arrangement i forbindelse med mit arbejde. Så må jeg holde øje med hvornår næste offentlige fremvisning af deres N moduler finder sted.

Billeder fra Kagerup Station

Billederne er taget med en IPhone, så kvaliteten er ikke i top – men de giver et godt indtryg af stationen på sådan en sensommerdag.

Her er udfletningen mod Tisvildeleje til venstre og mod Gilleleje til højre.

Som det ses af billedet er sporskifter og krydset lavet med træsveller, hvorimod sporet ved perronen er i beton.

Udfletningen er lavet med 4 sporskifter og et kryds, men det må være af historiske årsager, da det samme ville kunne laves med to sporskifter, specielt fordi banen er enkeltsporet – så man opnår ikke meget ved at lave den dobbeltsporet lige her.

Der er mange detaljer man kan lave på en modelbane, f.eks. er der signalerne der viser sporskiftetes position, den lille gule kasse ved siden af sporskiftet er varmelegme der skal sikre sporskiftet mod frost.

Jeg glæder mig til at bygge denne udfletning da denne vil være let at genkende for toginteresseret.

Som det ses af billedet står træerne tæt, så man skal anvende en del for at opnå den rigtige fornemmelse af Gribskov på en model.

Her et billed af stationsbygningen som den ser ud i dag.
Selv om jeg kun var på stationen 15 minutter, nåede der alligevel at komme 4 tog forbi, 2 af dem samtidigt.
Her et billed af stationsbygningen lidt tættere på, igen med mange gode detaljer man kan lave i model.
Her et billed af stationens vandtårn, der blev opført i 1945.
Her står en ældre vogn som anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af sporene.
Her er sporet mod Hillerød.
Her ankommer toget fra Gilleleje. Hmm, hvordan laver man lige SF sten i skala N… der skal vist tænkes kreativt.
Her er mere materiel der anvendes til vedligeholdelse af sporene.
Her er sporet langs perron, som det ses er det typen med to beton stykker og jern imellem.

Kagerup Station Historie

Kagerup station åbnede 20. januar 1880, som en del af Gribskovbanen mellem Hillerød og Græsted. Gribskovbanen blev i 1896 forlænget til Gilleleje. Kagerup station blev forgreningsstation året efter da man åbnede banen til Helsinge den 15. juli 1897. Denne strækning blev i 1924 forlænget helt til Tisvildeleje.

I mange år blev togene fra Hillerød til Gilleleje og Tisvildeje og omvendt delt henholdsvis samlet på Kagerup station. Denne funktion ophørte imidlertid da driften på Gribskovbanen omlagdes i begyndelsen af 1990’erne.

Fra banens åbning var Kagerup en betydelig mellemstation, idet den betjente den betydende by Helsinge.

Selve Kagerup Station ligger ret øde i skoven, et par kilometer fra selve Kagerup by. Nærmeste nabo er et stort savværk, som tidligere havde privat sidespor, udgående fra Helsingebanens strækningsspor.

Stationsbygningen er tegnet af Heinrich Wenck, men er i tidens løb ombygget flere gange. Bygningen er opført i røde mursten med et par gule bånd.

Efter åbningen af Kagerup-Helsinge Banen i 1897 steg stationens trafik betydeligt, da den blev forgreningsstation, og de fleste tog deltes og samledes her. I 1905 oprettedes brevsamlingssted på stationen, og i 1912 måtte stationsbygningen udvides mod nord. Efter endnu en ombygning i 1943-44 fik bygningen sin nuværende skikkelse, og ikke mange af de oprindelige Wenckske karakteristika er tilbage – bygningen ser snarere lidt funkisagtig ud. Et karakteristisk vandtårn, også i røde mursten, opførtes i 1945.

I 1966 indførtes fjernstyring af stationen, og betjeningen ophørte pr. 1. august 1966. Postekspeditionen nedlagdes kort tid efter.

Stationens sporareal bestod oprindelig af et omløbsspor øst for hovedsporet, ud for stationsbygningen, et trekantspor til vending af dampvognene, samt et stikspor til en remise. Ved anlægget af Kagerup-Helsinge Banen og ophøret af brug af dampvogne i 1896/97 fjernedes trekantsporet. Sporarealet består i dag af 2 perronspor, et læssespor med siderampe øst for perronsporene, samt et sidespor til baneafdelingens bygning vest for stationsbygningen.

Umiddelbart nord for stationen findes en dobbelt transversal, så begge perronspor kan benyttes af tog til og fra både Gilleleje og Tisvildeleje. Stationen er som nævnt ubetjent, men ventesalen er åben og opvarmet i vinterperioden.

Winrail radius

Jeg har nu rapporteret fejlen, og de sagde at den var beregnet ud fra Bezier kurver, og at tallet var rigtigt. Hmm, det kan da ikke passe tænkte Ingeniøren, så jeg undersøgte dette.

Når man deler en cirkel i 4 lige stykker (90 grader) kan en bezier kurve gengive denne med en promilles afvigelse på radius (ifølge Wikipedia)!

Altså var det ok med 0,1% afvigelse, men ikke 34% som programmet havde. Jeg lavede et nyt forsøg med en kurve på 2 meter, både fast og med flextrack. De to spor ligger fuldstændigt over hinanden så de har samme synlige kurve, og derfor er der kun meget små afvigelser i radius.

Men programmet sagde stadig at den havde en minimum radius på 660mm, nu 134% forkert i forhold til den forventede radius på 2000mm.

Så nu har jeg sendt endnu en fejlbeskrivelse til dem.