Pladebane 3

I dette layout er der lagt mere vægt på at lave et dobbelt s-togs spor, samt en udbygget Lokalbane med flere stationer og ruter mellem disse.

Endnu en vigtig detalje er at denne bane er bygget med længere strækninger ved stigninger for at få en mindre hældning, så alle stigninger er på under 4%. Normalt skal stigningerne ligge maximalt mellem 2% og 3%, men jeg skal jo ikke have lange godstog på denne bane, men jeg er jo nok nød til at anskaffe mig en Lint for at teste at den kan klare en 4% stigning.

Dette layout har ingen sløjfer så der skal ikke bruges speciel elektronik til kørestrømmen.

Da s-togets fulde højde er 38mm har jeg testet med WinRail at alle spor har en minimum frihøjde på 49mm.

Efter at jeg er begyndt at kigge på tog, står det mere klart for mig at jeg kommer til at lave en bane med s-tog 4. generation, samt et antal Lint tog som de anvender på Lokalbanen.

Denne bane er igen opbygget med Hillerød station som hovedstation, men nu er der lavet to parallelle s-togs spor med yderligere 3 stationer, men ingen ring så de skal køre som s-tog gør i den virkelige verden.

Disse to spor skal så elektricificeres med køreledninger.

Lokalbanen er igen opbygget så der kan køres ud af Hillerød i begge retninger som i virkeligheden, lokalbanen har spor ved to af s-togsstationerne, to lokal stationer samt et trinbrædt. Lokalbanen er opbygget med flere forgreninger så der er flere ruter mellem stationerne.

Som noget nyt er denne bane lavet i WinRail 9, med Peco Code 55 N finescale spor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *