Testbanens Konstruktion

Grundkonstruktion

Banen opbygges af 15mm lister sammensat i et gitter. Listerne findes i forskellige standard højder som jeg limer sammen for at skabe de forskellige niveauer. Gitter konstruktionen er valgt for at holde den samlede vægt nede på et minimum, samtidig med at man får en stærk og stiv konstruktion.

Banen har tre niveauer med vandrette arealer, som opbygges ved at der på gitteret lægges en 6mm krydsfinerplade. Mellem niveauerne er der op og ned-kørsler, samt en lille hellix og et trekant spor der muliggør en lidt mere afvekslende kørsel.

Stigningerne er holdt på maksimalt 2,8%, som burde kunne klares af alle Lokalbanens korte tog. Mere spændende bliver det med antallet af fladvogne der kan trækkes af de to MX’ere i ståltoget (stålormen), specielt da stigningen samtidig ligger i en kurve. Med baggrund i at banen skal kunne anvendes til test af materiel er det fint at have 1,7% stigning mellem plan 0 og 1, og 2.8% mellem plan 1 og plan 3 – så kan man jo se hvad det kan klare.

Niveauer

Banen er hævet til 36mm for at give plads til ledningsføring og servo styring af banens nederste niveau. Mellem niveauet med den store station ligger i 69mm, igen for at give plads til banens styring. Nederste og mellem niveauet overlapper ikke hinanden så vi behøver ikke at overholde banens fritrumsprofil for denne del. Det øverste niveau ligger i 144mm, som er en del over mellemniveauet. Afstanden giver plads til trekantsporet og en lille hellix som er navngivet plan 2 selv om stykket ikke er plant.

Opbygning af gitter

Som det ses af nedenstående liste er det lykkedes mig at opbygge niveauerne ved at lime lister med standardmål sammen i gitterkonstruktionen. Pladen som danner det faste underlag for skinnerne er 6mm tyk, og mellem den og skinnerne ligger der en støjisolering på 3mm. Det er smart at der er 6mm mellem listerne på 27 og 33mm, hvilket gør at lister lagt på en plade – og lister lagt uden for en plade let skaber et nyt ensartet niveau.

Plan 2 er ikke et niveau som de andre men variere i højden mellem plan 1 og 3. Plan 2 er primært medtaget for at sikre at sporskiftet i stigningen er højt nok til at sikre der er plads til fritrums profilet for plan 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *