Test banen

Da der endnu ikke er kommet kommentarer til banens layout på sporskiftet er jeg begyndt at kigge mere på den tekniske opbygning at banens konstruktion.

Jeg har jo tænkt mig at opbygge de bærende dele som en gitterkonstruktion af lister. I byggemarkederne har de et stort udvalg af lister og jeg har lavet et regneark med disses standardstørrelser. Ved at sammensætte listerne og lime disse får jeg en stærk og let konstruktion, hvor listerne kan ligge i forbandt.

Udvalget er så stort at det er muligt at ramme de højder jeg skal bruge til mine 3 plan i banens layout. Der hvor der skal være skinner, lægges en 6mm krydsfiner plade for at skabe et niveau. Da listerne findes i både 27 og 33 mm højde (6mm forskel) kan man let igen opnå samme højde, både der hvor der ligger plade og der hvor der ikke gør.

Da jeg sad og regnede på højderne fik jeg kigget lidt nærmere på modellen, og så at Plan 0 og 1 kun overlapper der hvor Plan 1 har en stigning til Plan 2. Der var altså mulighed for at sænke alle lag med undtagelse af Plan 0. Efter at have kigget på NEM 102, samt højden på skinner og støjisolering fandt jeg at der kunne sænkes 12mm og dermed forsvandt en af listerne i opbygningen.

Samtidig blev højden på hele banen mindre og lettere at se på. Dette er ønskeligt da det jo er Nordsjælland, og ikke de Østrigske alper der er forbilledet.

Som endnu en bonus kan sporet der føre mellem Plan 0 og 1 vente med at falde til udgangen af den forreste station. Dette gør det en del lettere at lave et sammenhængende stations område.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *